Vrijeme i tradicija — o književnom stvaralaštvu Janka Đonovića

Time and Tradition — On Literary Creation of Janko Djonović
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
24. 11. 2009.
Broj knjige u ediciji:
126
Broj knjige u odjeljenju:
41
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
146
ISBN:
978-86-7215-353-8
COBISS.CG-ID:
26541328
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/3ltx
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко Ђуровић: Уводни текст
 2. Загорка Калезић: Јанко Ђоновић – умјетност између проблема и израза
 3. Радомир В. Ивановић: Ђоновићева поетика и аутопоетика у контексту покрета социјалне литературе
 4. Крсто Пижурица: Природа у поезији Јанка Ђоновића
 5. Илија Лакушић: Ослобађање енергије – покушај форме и стила
 6. Радоња Вешовић: Сјећање на Јанка или пјесма као догађај
 7. Ненад Вуковић: Корелације језика и мисли
 8. Жарко Ђуровић: Вода као поетска рефлексија
 9. Јелена Башановић: Принципи избора и употребе стилско-језичких средстава у језику поезије Јанка Ђоновића
 10. Вук Церовић: Пријатељство за цијели живот
 11. Момир М. Марковић: Маргинализација духовне традиције као „естетика” прогреса
 12. Софија Калезић Ђуричковић: Кроз сплетове поетских симбола Јанка Ђоновића
 13. Горан Секуловић: Ђоновићева сјећања на књижевне „првине”
 14. Данијела Ристић: Нека значења и функције посесивног генитива у приповијеткама Јанка Ђоновића
 15. Богић Ракочевић: Универзални мотиви као пјесничке константе (Важније књижевне одреднице Јанка Ђоновића)