Vrijeme i tradicija — o književnom stvaralaštvu Janka Đonovića

Naslov knjige na stranom jeziku:
Time and Tradition — On Literary Creation of Janko Djonović
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
24. 11. 2009.
Broj knjige u ediciji:
126
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
41
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
146
ISBN:
978-86-7215-353-8
COBISS.CG-ID:
26541328
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/3ltx
Bibliografska jedinica:

Vrijeme i tradicija — o književnom stvaralaštvu Janka Đonovića, Zbornici radova sa naučnih skupova, 126, Odjeljenje umjetnosti, 41, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Scroll to Top