Vrijeme, politika, nauka

Autor / Autori:
Time, Politics, Science
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
490
ISBN:
978-86-7215-166-6
Bibliografska jedinica:

Zoran Lakić, Vrijeme, politika, nauka, Posebni radovi, 22, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2005.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/zpcl
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI