Vrijeme što čeka vrijeme

Odabrani eseji i članci
Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
23
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
384
ISBN:
978-86-7215-172-0
COBISS.CG-ID:
9878032
Bibliografska jedinica:

Žarko Đurović, Vrijeme što čeka vrijeme, Posebni radovi, 23, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2005.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/s6vu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI