Vuk Stefanović Karadžić i Crna Gora

Vuk St. Karadžić and Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Nastavnički fakultet Univerziteta „Veljko Vlahović”; NIO „Pobjeda”; „Obod” — Cetinje
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
16–17. 04. 1987.
Broj knjige u ediciji:
16
Broj knjige u odjeljenju:
5
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
288
ISBN:
86-7215-007-4
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/uqnv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Ријеч потпредсједника Црногорске академије наука и умјетности академика Чеда Вуковића
 2. Асим Пецо: ГОВОРИ ЦРНЕ ГОРЕ У ВУКОВОЈ РЕФОРМИ
 3. Драго Ћупић: ВУК КАРАЏИЋ — ПРВИ ИСПИТИВАЧ ГОВОРА ЦРНЕ ГОРЕ
 4. Бранислав Остојић: КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК У ЦРНОЈ ГОРИ И ВУКОВА РЕФОРМА
 5. Радивоје Шуковић: ПРИМЈЕНА ВУКОВЕ ЈЕЗИЧКЕ И ПРАВОПИСНЕ НОРМЕ У ЦРНОГОРСКОЈ ШТАМПИ XIX ВИЈЕКА
 6. Драгомир Вујичић: ОДНОС ВУКОВА ЈЕЗИКА ПРЕМА ДРОБЊАЧКОМ ГОВОРУ
 7. Милија Станић: КВАЛИТАТИВНО-КВАНТИТАТИВНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛ ИЗМЕЂУ ВУКА—ДАНИЧИЋА И УСКОЧКОГ ГОВОРА
 8. Радмило Маројевић: НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ У ВУКОВИМ ЗБИРКАМА, СА ЛИНГВИСТИЧКОГ АСПЕКТА
 9. Светозар Стијовић: О СЛАВЕНИЗМИМА У ЊЕГОШЕВИМ ПЕСНИЧКИМ ДЕЛИМА
 10. Новак Килибарда: ПОВОДОМ BУKOBE НАПОМЕНЕ ДА СУ ЦРНОГОРСКЕ НАРОДНЕ ЕПСКЕ ПЈЕСМЕ БЛИЖЕ ИСТОРИЈИ НО ПОЕЗИЈИ
 11. Јован Чађеновић: BУKOBA ПЕТА КЊИГА НАРОДНИХ ПЈЕСАМА ИЛИ О ДЕКАДЕНЦИЈИ НОВИЈЕ ЕПИКЕ
 12. Љубомир Зуковић: BУK И ПЕТАР ПРВИ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
 13. Слободан Калезић: ЗАЈЕДНИЧКИ МОТИВИ У КОЛИМА ЊЕГОШЕВА „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА” И НАРОДНИМ ПЈЕСМАМА ИЗ ВУКОВИХ И ДРУГИХ ЗБИРКИ
 14. Живко Ђурковић: ЊЕГОШЕВ ОДНОС ПРЕМА ВУКОВУ ДЈЕЛУ „ЦРНА ГОРА И ЦРНОГОРЦИ”
 15. Милосав Бабовић: ЛИК ВУКА КАРАЏИЋА У ЗОГОВИЋЕВОЈ „КЊАЖЕСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ”
 16. Петар Влаховић: ВУКОВО ВИЂЕЊЕ НАРОДНОГ ЖИВОТА И ОБИЧАЈА У ЦРНОЈ ГОРИ
 17. Мирко Барјактаровић: ВУК КАРАЏИЋ О НОШЊИ ЦРНОГОРАЦА
 18. Божина М. Ивановић: ВУК О АНТРОПОЛОШКИМ ОСОБИНАМА ЦРНОГОРАЦА
 19. Голуб Добрашиновић: ЦРНА ГОРА У ВУКОВОЈ ОСТАВШТИНИ
 20. Јевто М. Миловић: ШТАМПАНЕ И РУКОПИСНЕ КЊИГЕ КОЈЕ ЈЕ ВУК КАРАЏИЋ САКУПИО У ЦРНОЈ ГОРИ И ЗАПИСИ У ТИМ КЊИГАМА
 21. Славко Мијушковић: НЕШТО О ПРЕТПЛАТАМА У БОКИ КОТОРСКОЈ НА ИЗДАЊА ВУКОВИХ ДЈЕЛА
 22. Алојз Ујес: РИСАН И ВУК КАРАЏИЋ
 23. Јован Р. Бојовић: ПЕТЊИЦА — ПОСТОЈБИНА ПРЕДАКА ВУКА КАРАЏИЋА