Zaštita čovjekove sredine u Crnoj Gori

Radovi sa Simpozijuma Stanje, zaštita i unapređenje čovjekove sredine u Crnoj Gori

Protection of Human Environment in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Studies from the Symposium Situation, Protection and Promotion of Human Environment in Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Simpozijum
Datum održavanja:
6–8. 10. 1976.
Broj knjige u ediciji:
4
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
400
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/u4w2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Владимир Лепетић: Савремено друштво и заштита човјекове средине
 2. Зарија Бешић, Радомир Михаиловић: Реке и језера Црне Горе (Проблем њихове заштите од загађивања)
 3. Коста Жуњић: Утицај индустријских и комуналних отпадних вода на слатководне екосистеме Црне Горе, мјере заштите и њихова ефикасност
 4. Lidia Scalera Liaci: Polluzione del Mare Adriatico: problemi di protezione e di controllo
 5. Alfred M. Beeton: Effect of pollution on the trophic state of lakes
 6. Данило Кажић: Заштита риба Скадарског језера од загађења
 7. Стеван Станковић: Проблеми заштите и валоризације језера на Дурмитору
 8. Zlatko Pavletić, Ivo Matoničkin, Kosta Žunjić: Prognoza i zaštita ekosistema akumulacijskih voda rijeke Pive na osnovu njihovog preakumulacijskog aspekta
 9. Часлав Гојнић, Радојица Кљајић, Ибрахим Елезовић: Резултати петогодишњег проучавања загађености површинских вода Црне Горе постојаним пестицидима
 10. Ибрахим Елезовић, Радојица Кљајић, Часлав Гојнић: Резултати петогодишњег проучавања загађености вода приобалног дијела Јадранског мора на Црногорском приморју постојаним пестицидима
 11. Радојица Кљајић, Ибрахим Елезовић, Вера Војиновић, Славољуб Виторовић, Часлав Гојнић: Остаци постојаних пестицида у рибама јужног Јадрана и површинских вода Црне Горе
 12. Владимир Љумовић, Новица Вујошевић, Станка Филиповић, Вукман Поповић: Санитарно-хигијенско стање водних објеката у Црној Гори
 13. Петар Вуксановић, Мирјана Јоковић, Стеван Пејовић: Хигијенско-епидемиолошки аспекти загађења човјекове околине на јужном дијелу Црногорског приморја
 14. Стеван Пејовић, Мирјана Микић-Јоковић, Петар Вуксановић: Проблем инфекција салмонелама на јужном дијелу Црногорског приморја
 15. E. Pirè, G. Rizzo, G. Ricciardi: Le feci canine, un fattore poco noto di inquinamento ambientale da Salmonella
 16. Драгољуб Рондовић: Стање вода за пиће на подручју града Пљеваља
 17. Божина Ћулафић, Станка Филиповић, Татјана Бошковић, Павле Тодоровић, Михајло Наумовић, Милан Тодоровић: Загађење тла као параметар степена загађености човекове средине
 18. Ivan Habdija, Suzana Stankovski: Utjecaj otpadnih voda aluminijske industrije na životnu aktivnost nekih organizama planktona i bentosa
 19. Марија Радовановић, Драгана Сотировић, Слободан Кончар-Ђурђевић, Богдан Ћосовић, Мића Дракић, Винка Вујошевић: Неке особине црвеног муља значајне за заштиту животне средине
 20. Vladimir G. Logomerac: Uklanjanje opasnosti od zagađivanja čovjekove okoline crvenim muljem i njegova kompleksna prerada radi potpunog iskorištavanja
 21. Никола Перовић: Опасности од флуорида из електролитских постројења и резултати истраживања у околини Алуминијског комбината у Титограду
 22. Марко Суђић: Отпадне воде из погона галванизације Индустрије лежаја — Котор и поступак њиховог прочишћавања прије испуштања у море
 23. Е. Grosso, G. Ricciardi, G. Rizzo, G. Signorile: Una possibile soluzione d’emergenza per la bonifica di liquami bruti da smaltire in mare
 24. Слободан Кончар-Ђурђевић: Могућност примене адсорпционе методе на проучавање распростирања загађивача у циљу заштите животне средине Црне Горе
 25. Ivan Habdija, Biserka Prime: Utjecaj nekih detergencija na razvitak sekcesije cilijata u laboratorijskim uvjetima
 26. Зарија Бешић, Михаило Вучковић: Плаже на Црногорском приморју
 27. Милутин Табаш: Улога шуме у заштити човјекове средине и однос према њој
 28. Радомир Лакушић: Структура и динамика животне средине у области југоисточних Динарида
 29. Радомир Лакушић, Вукић Пулевић: Биљне заједнице као индикатори степена деградираности човјекове средине на хоризонталном и вертикалном профилу Црне Горе
 30. Јован Стјепчевић, Бранислав Стјепчевић, Сретен Мандић: Нови представници паразитне фауне код дагње (Mytilus galloprovincialis Lamk.) и обичне пљоснате каменице (Ostrea edulis L.) у експерименталним гајилиштима Бококоторског залива
 31. Емилија Вукићевић, Михаило Вучковић: О шумама чесвине (Quercus ilex L.) y подножју Румије
 32. Бранислав Јовановић, Емилија Вукићевић: Фитоценоза са олеандером (Nerium Oleander L.) код Рисна у Боки которској
 33. Закључци и препоруке
 34. Conclusions and Recommendations