Zavičajna istorija u Crnoj Gori

Homeland History in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Okrugli sto
Datum održavanja:
13. 12. 2007.
Broj knjige u ediciji:
83
Broj knjige u odjeljenju:
33
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
116
ISBN:
978-86-7215-199-2
COBISS.CG-ID:
11954192
Bibliografska jedinica:

Zavičajna istorija u Crnoj Gori, Zbornici radova sa naučnih skupova, 83, Odjeljenje društvenih nauka, 33, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/nbsc
Scroll to Top