Znaci Dodiri Trajanja

slike | crteži | akvareli — 45 godina stvaralaštva

Autor / Autori:
Marks Touches Lasting
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Paintings | Drawings | Aquarelles — 45 years of creating
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Narodni muzej Crne Gore, Cetinje
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
14
Format:
21 x 24 cm
Broj strana:
152
ISBN:
978-9940-45-003-8
COBISS.CG-ID:
38634256
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/dc14
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI