Садржина, смисао, циљ и домет правног дејства уставног права на аутентичну заступљеност, сходно принципу афирмативне акције

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top