Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 20/2010

Naslov knjige na stranom jeziku:
PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 20/2010
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
468
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/w9x8
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 20/2010, Periodika, Odjeljenje društvenih nauka, 20, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Scroll to Top