O NEKIM NEPREKIDNIM METODAMA GRADIJENTNOG TIPA ZA RJEŠAVANJE KVAZI-VARIJACIONIH NEJEDNAKOSTI

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top