Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 19/2011

Naslov knjige na stranom jeziku:
Proceedings of the Section of Natural Sciences, 19/2011
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
19
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
266
ISSN:
0350-5464
COBISS.CG-ID:
0678669
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/c8wg
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 19/2011, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 19, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Scroll to Top