Optimizacija elektrolitičkog taloženja legure olovo—kalaj 10 — bakar 3, na poniklovanu osnovu od olovne bronze, za postizanje najbolje athezije između prevlake i osnove

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top