KEY WORD: syntax

Лексичко-синтаксичка структура клетви и депрецијатива у „Горском вијенцу”

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

O redu riječi kao sintaksičko-stilističkoj kategoriji u jeziku Petra II Petrovića Njegoša

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top