KEY WORD: inversion

О посебном стилском учинку неких језичких јединица у језику Миодрага Булатовића (на примјерима из романа Црвени петао лети према небу)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О употреби и стилогености неких стилистичких текстуалних конектора у повијестима Вук и звоно Миодрага Булатовића

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

O redu riječi kao sintaksičko-stilističkoj kategoriji u jeziku Petra II Petrovića Njegoša

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top