KEY WORD: woman

Jezički diskurs i lingvističko vrednovanje žene u antologiji Pjesma i žena (iz crnogorskog pjesništva)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Rod i univerzitet – proces uključivanja žena u sistem visokog obrazovanja Crne Gore

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Filozofija sela i palanke u romanu Milke Bajić Poderegin — „Svitanje“

Author:
Publication:
Keywords:
hronika,‍ palanka,‍ porodica,‍ rat,‍ selo,‍ Svitanje,‍ žena
Keywords in a foreign languages:
chronicle,‍ Dawn,‍ family,‍ palanka,‍ village,‍ war,‍ woman
Scroll to Top