KEY WORD: woman

Jezički diskurs i lingvističko vrednovanje žene u antologiji Pjesma i žena (iz crnogorskog pjesništva)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Rod i univerzitet – proces uključivanja žena u sistem visokog obrazovanja Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Filozofija sela i palanke u romanu Milke Bajić Poderegin — „Svitanje“

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
hronika,‍ palanka,‍ porodica,‍ rat,‍ selo,‍ Svitanje,‍ žena
Ključne riječi na stranom jeziku:
chronicle,‍ Dawn,‍ family,‍ palanka,‍ village,‍ war,‍ woman
Scroll to Top