KLJUČNA RIJEČ: rat

Filozofija sela i palanke u romanu Milke Bajić Poderegin — „Svitanje“

Author:
Publication:
Keywords:
hronika,‍ palanka,‍ porodica,‍ rat,‍ selo,‍ Svitanje,‍ žena
Keywords in a foreign languages:
chronicle,‍ Dawn,‍ family,‍ palanka,‍ village,‍ war,‍ woman

Oslobođenje Bijelog Polja i Pljevalja 1912. godine

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top