KLJUČNA RIJEČ: лексема

ИМПЕРАТИВНЕ ПАРТИКУЛЕ КАО ИНТЕНЗИФИКАТОРИ И КОНДЕНЗАТОРИ ИМПЕРАТИВНОСТИ 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

НАЧИНИ АДАПТИРАЊА ПОЗАЈМЉЕНИЦА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ У ГОВОРУ ПАШТРОВИЋА 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

‘ЛЕКСЕМА’ И ‘ТЕРМИН’ 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О НЕКИМ ТИПОВИМА ФРАЗЕОЛОШКИХ КОНСТРУКЦИЈА У ЈЕЗЕРСКО-ШАРАНСКОМ ГОВОРУ

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top