Proceedings of the Deparment of Arts, 27/2009

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 27/2009
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
27
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
236
ISSN:
0350-5480
Short link to the book:
http://canupub.me/bw37
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин СТАНОЈЧИЋ: СЕМАНТИЧКО-СИНТАКСИЧКА ОСНОВА АЛТЕРНАЦИЈЕ (ПО)ВЕРОВАТИ + Ø + ACC.(ПО)ВЕРОВАТИ + У + ACC.
 2. Божо ЋОРИЋ: ПРАСЛОВЕНСКО *GODĚ И ЊЕГОВИ КОНТИНУАНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 3. Радмило МАРОЈЕВИЋ: СЛОВЕНСКИ ЕТНОКУЛТУРНИ КОНЦЕПТ „СВОБОДА” У ЊЕГОШЕВОЈ ЕПСКОЈ ТРИЛОГИЈИ
 4. Бранислав ОСТОЈИЋ: О НЕКИМ ТИПОВИМА ФРАЗЕОЛОШКИХ КОНСТРУКЦИЈА У ЈЕЗЕРСКО-ШАРАНСКОМ ГОВОРУ
 5. Јелица СТОЈАНОВИЋ: УПОТРЕБА ИНФИНИТИВА И ЊЕГОВА КОНКУРЕНТНА СРЕДСТВА УЗ ГЛАГОЛЕ КРЕТАЊА У БЈЕЛОПОЉСКОМ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉУ (У КОНТЕКСТУ СТАРОСЛОВЕНСКОГ И ВУКОВОГ ПРEВОДА НОВОГ ЗАВЈЕТА)
 6. Драга БОЈОВИЋ: НЕКЕ МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА ПОТАРЈА
 7. Ана ПЕЈАНОВИЋ: ЕТНОКУЛТУРНИ КОНЦЕПТ ЧАСТ У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ
 8. Милена БУРИЋ: ПОЈМОВНО-ТЕРМИНОЛОШКА НЕСАГЛАСЈА У ФРАЗЕОЛОГИЈИ 
 9. Радомир В. ИВАНОВИЋ: РОМАНСИЈЕРСКО УМЕЋЕ РИСТА РАТКОВИЋА
 10. Жарко ЂУРОВИЋ: ПЕРФОРМАНС ИЛИ ПОМЈЕРАЊЕ КРЕАЦИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ 
 11. Татјана БЕЧАНОВИЋ: НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА У ШЋЕПАНОВИЋЕВОМ РОМАНУ-НОВЕЛИ УСТА ПУНА ЗЕМЉЕ
 12. Вук ЦЕРОВИЋ: ХАЈКА КАО СУДБИНА 
 13. Момчило ГОЛИЈАНИН: ЗЕМЉА И ГЛАД КАО ПОЕТСКА ИНСПИРАЦИЈА У РОМАНИМА ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 14. Будимир АЛЕКСИЋ: ЕЛЕМЕНТИ НАУЧНЕ ФАНТАСТИКЕ У РОМАНИМА ЗА ДЈЕЦУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 15. Добрашин ЈЕЛИЋ: ЛИРСКО ТРАГАЊЕ ЗА АНАТОМИЈОМ ВРЕМЕНА
 16. Ивана АНТОВИЋ: МУЗИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ СОЛО ПЈЕСАМА РОДОЉУБИВЕ ТЕМАТИКЕ ЈЕЛИСАВЕТЕ М. ПОПОВИЋ ИЗ 1872. ГОДИНЕ – АНАЛИЗА ТЕКСТА, МУЗИЧКОГ ОБЛИКА, ХАРМОНИЈЕ, МЕЛОДИЈЕ, ФАКТУРЕ И ДР.