KLJUČNA RIJEČ: суфикс

Суфикс -тељ у Богишићевој правној терминологији

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О именичким образовањима у рукописима Црногорског сената

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Семантичке и творбене карактеристике глагола бастати у црногорском језичком изразу

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О даљој деминуцији у српском језику

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top