KLJUČNA RIJEČ: суфикс

О ТВОРБЕНО-СЕМАНТИЧКОЈ СТРУКТУРИ ИМЕНИЧКИХ ПЕЈОРАТИВА У ЦРНОГОРСКИМ ГОВОРИМА 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О творбено-семантичкој структури „Регистра занимања, звања и титула жена“ и могућностима његове допуне

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Суфикс -тељ у Богишићевој правној терминологији

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О именичким образовањима у рукописима Црногорског сената

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Семантичке и творбене карактеристике глагола бастати у црногорском језичком изразу

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top