KEY WORD: suffix

О творбено-семантичкој структури „Регистра занимања, звања и титула жена“ и могућностима његове допуне

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Семантичке и творбене карактеристике глагола бастати у црногорском језичком изразу

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Semantičko-tvorbene mogućnosti izražavanja ekspresivnosti u Vukovom rječniku iz 1852. godine

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top