KLJUČNA RIJEČ: суфикс

О ТВОРБЕНО-СЕМАНТИЧКОЈ СТРУКТУРИ ИМЕНИЧКИХ ПЕЈОРАТИВА У ЦРНОГОРСКИМ ГОВОРИМА 

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

О творбено-семантичкој структури „Регистра занимања, звања и титула жена“ и могућностима његове допуне

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Суфикс -тељ у Богишићевој правној терминологији

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

О именичким образовањима у рукописима Црногорског сената

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Семантичке и творбене карактеристике глагола бастати у црногорском језичком изразу

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top