KLJUČNA RIJEČ: црногорски говори

О НЕПОСТОЈАНОМ А У ЈЕЗИКУ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Црногорски говори у „Српском дијалектолошком зборнику“ и „Јужнословенском филологу“

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Семантичке и творбене карактеристике глагола бастати у црногорском језичком изразу

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top