KLJUČNA RIJEČ: kvalitet življenja

Kvalitet življenja — standardizacija robe i usluga u Evropskoj uniji sa osvrtom na Crnu Goru

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top