KEY WORD: standard

Статус модалне имперфекатско-инфинитивне конструкције хтјети + инфинитив у црногорским говорима

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Нека прозодијска одступања језерско-шаранског говора од Вук-Даничићевог акценатског система

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Два Петра Петровића и Вуков модел књижевног језика

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Kvalitet življenja — standardizacija robe i usluga u Evropskoj uniji sa osvrtom na Crnu Goru

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top