KLJUČNA RIJEČ: složenice

PREVOĐENJE ITALIJANSKIH SLOŽENICA NA CRNOGORSKI/SRPSKI: MORFOSINTAKSIČKE I TVORBENE KARAKTERISTIKE

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Riječi sastavljene od dvije osnove u Luči mikrokozma (gramatički, semantički i stilski aspekt)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top