KLJUČNA RIJEČ: složenice

PREVOĐENJE ITALIJANSKIH SLOŽENICA NA CRNOGORSKI/SRPSKI: MORFOSINTAKSIČKE I TVORBENE KARAKTERISTIKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Riječi sastavljene od dvije osnove u Luči mikrokozma (gramatički, semantički i stilski aspekt)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top