KLJUČNA RIJEČ: štampanje

(Ne)poznato o štampanju, proglašenju i primjeni Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru u 1888. g.

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top