KLJUČNA RIJEČ: OIZ

Carl Schmitt i Baldo Bogišić

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

(Ne)poznato o štampanju, proglašenju i primjeni Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru u 1888. g.

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

BOGIŠIĆ KAO ANTI-JHERING? SHVAĆANJA O PRAIZVORU PRAVA

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top