KLJUČNA RIJEČ: Bogišić

Carl Schmitt i Baldo Bogišić

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".

(Ne)poznato o štampanju, proglašenju i primjeni Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru u 1888. g.

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".

BOGIŠIĆ KAO ANTI-JHERING? SHVAĆANJA O PRAIZVORU PRAVA

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".

Hipoteka (zastava) u opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Scroll to Top