Вторые встречи в честь Лалича: Зло как литературная тема

Drugi Lalićevi susreti:
Zlo kao književna tema
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
12. 12. 2009.
Book number in Edition:
104
Department:
Book number in Department:
35
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
262
ISBN:
978-86-7215-239-5
COBISS.CG-ID:
15901456
Short link to the book:
https://canupub.me/w22e
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко Ђуровић: Уводна ријеч
 2. Јован Н. Стриковић: Антрополошка својства зла
 3. Ненад Вуковић: Метафизичко поимање зла
 4. Татјана Бечановић: Зло у Лалићевој трилогији 
 5. Радомир В. Ивановић: Зло као етичка апорија у Тихом Дону Михаила Шолохова 
 6. Синиша Јелушић: Књижевност и зло: напомене уз Власт таме Лава Толстоја
 7. Тодор Баковић: Љубав и мржња у хармонији дијалектичког јединства супротности
 8. Зоран Лакић: Узајамност зла у историји и поезији 
 9. Горан Секуловић: Филозофија зла у књижевности
 10. Живко Ђурковић: Индикатори зла у Лалићеву дневнику Прутом по води
 11. Лидија Томић: Симболизација мотива зла у Проклетој авлији Ива Андрића
 12. Жарко Ђуровић: Безнађе у окриљу смрти у Шћепановићевом роману Уста пуна земље
 13. Вук Церовић: Акорди зла у неким Андрићевим ликовима
 14. Градимир Гојер: Стварносно и метафизичко зло у представи Прамен Таме Камерног театра ‘55 у Сарајеву
 15. Благота Мркаић: Експонирање зла у Лалићевом роману Одлучан човјек 
 16. Велизар Бошковић: Поетски одзив злу
 17. Софија Калезић: Зло као књижевни мотив у приповијеткама Миодрага Булатовића
 18. Ружица Комар: Природа као рефлекс зла у Лалићевој Лелејској Гори 
 19. Андријана Николић: Зло опстајања у приповједачком опусу Николе Лопичића и Михаила Газиводе
 20. Слађана Миленковић: Зло као мотив у књижевном делу Душана Костића
 21. Мићо Цвијетић: Мотиви зла у новијој српској књижевности
 22. Михаило Зечевић: Зло као историјска константа у посљедњем стваралачком циклусу Миодрага Булатовића
 23. Милош Ђорђевић: Трагом драме и искушења