Proceedings of the Section of Natural Sciences, 1/1974

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 1/1974
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
1
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
280
ISSN:
0350-5464
Short link to the book:
http://canupub.me/hk6f
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

  1. Драгиша Ивановић: О Bohr-овом принципу комплементарности
  2. Зарија Бешић: Развиће дијабаз-рожначке формације у Црној Гори
  3. Владислав Влаховић: Водопропустљивост крашке акумулације „Слано” и начин рјешења
  4. Милутин Ђуришић, Милена Влаховић и Милан Јовановић: Утицај максимално подношљивих доза изонијазида на експерименталну туберкулозу
  5. Љубомир Рашовић и Михајло Митровић: Савремени ставови у лечењу карцинома колона
  6. Драгутин Byкотић: Осврт на пијелонефрите лијечене на Уролошком одјељењу у Титограду
  7. Božina Ivanović and Napoleon Wolański: Some Morphological Properties in 16-80 Years Old Inhabitants of Seaside and Mountain Areas in Poland and Yugoslavia
  8. Љубо Павићевић: О настанку, доместикацији и доласку у нашу земљу неких врста рода Triticum
  9. Милорад Мијушковић: Неке биљне болести, за Црну Гору нове или мање познате
  10. Марко Улићевић: Утицај висине и положаја чокота у четвороспратном систему гајења на неке особине винове лозе