Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 1/1974

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 1/1974
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
280
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hk6f
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

  1. Драгиша Ивановић: О Bohr-овом принципу комплементарности
  2. Зарија Бешић: Развиће дијабаз-рожначке формације у Црној Гори
  3. Владислав Влаховић: Водопропустљивост крашке акумулације „Слано” и начин рјешења
  4. Милутин Ђуришић, Милена Влаховић и Милан Јовановић: Утицај максимално подношљивих доза изонијазида на експерименталну туберкулозу
  5. Љубомир Рашовић и Михајло Митровић: Савремени ставови у лечењу карцинома колона
  6. Драгутин Byкотић: Осврт на пијелонефрите лијечене на Уролошком одјељењу у Титограду
  7. Božina Ivanović and Napoleon Wolański: Some Morphological Properties in 16-80 Years Old Inhabitants of Seaside and Mountain Areas in Poland and Yugoslavia
  8. Љубо Павићевић: О настанку, доместикацији и доласку у нашу земљу неких врста рода Triticum
  9. Милорад Мијушковић: Неке биљне болести, за Црну Гору нове или мање познате
  10. Марко Улићевић: Утицај висине и положаја чокота у четвороспратном систему гајења на неке особине винове лозе