Literary Work of Stefan Mitrov Ljubiša
in his Time and Today (1878–2018)

Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše u svom vremenu i danas (1878–2018)
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
7–8. 11. 2018.
Book number in Edition:
151
Book number in Department:
11
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
434
ISBN:
978-86-7215-465-8
COBISS.CG-ID:
39445264
Short link to the book:
http://canupub.me/96ly
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Đorđe Borozan: Uvodna riječ
 2. Đorđe Borozan: Politička angažovanost S. M. Ljubiše
 3. Aleksandar Čilikov: Sakralna kulturna dobra u djelu Stefana Mitrova Ljubiše
 4. Zoran Lakić: Dodiri istorije i literature u Ljubišinom stvaralačkom djelu (1822–1878)
 5. Milica Jakóbiec-Semkowowa: Stefan Mitrov Ljubiša i njegov rodni kraj u poljskim očima
 6. Iva Grgić-Maroević, Tonko Maroević: Ljubišin prijevod Ariostovih satira
 7. Радмило Н. Маројевић: Сто педесет година Љубишиног издања Горског вијенца
 8. Милорад Јеврић: Интерференција романтизма и реализма у књижевном дјелу Стефана Митрова Љубише
 9. Љубомир Зуковић: Кањош и Љубиша
 10. Лидија Томић: Поетика сказа у прози Стефана Митрова Љубише
 11. Božena Jelušić: Rodne uloge i njihovo značenje u djelu Stefana Mitrova Ljubiše
 12. Мила Медиговић-Стефановић: „Женске главе у Горском вијенцу“ у обзорју Љубишиног огледала
 13. Milun Lutovac: Mentalitet kao konstanta u djelu S. M. Ljubiše
 14. Радомир В. Ивановић: Најновија фаза афирмације љубишологије као интердисциплинарне дјелатности
 15. Бранислав М. Остојић: Стефан Митров Љубиша и Вуков модел књижевног језика у Црној Гори
 16. Ненад Вуковић: Лексичка слојевитост у приповијести Проклети кам Стефана Митрова Љубише
 17. Миодраг В. Јовановић: Дистрибуциона ограничења неких сугласника у Љубишиним „Причањима Вука Дојчевића“ у односу на паштровски говор
 18. Miodarka Tepavčević: Tvoračka samosvijest Stefana Mitrova Ljubiše
 19. Јелена Башановић-Чечовић: Разноврсност фолклорне грађе у Љубишиној наративној прози
 20. Данијела Радојевић: О карактеристичним стилско-језичким поступцима из области текстостилистике у наративним текстовима Стефана Митрова Љубише
 21. Бранка Г. Драгосавац: Селективна литература о Стефану Митрову Љубиши