Встречи в честь Лалича

Lalićevi susreti
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
12. 12. 2006.
Book number in Edition:
85
Department:
Book number in Department:
27
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
212
ISBN:
978-86-7215-202-9
COBISS.CG-ID:
12438288
Short link to the book:
http://canupub.me/dq0q
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко Ђуровић: ПОЗДРАВНЕ РИЈЕЧИ
 2. Слободан Калезић: УВОДНА РИЈЕЧ
 3. Василије Калезић: О МЕЂУРАТНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ (РАЗГОВОРИ И ВИЂЕЊА)
 4. Вук Крњевић: ВАРИЈАЦИЈЕ О ЛАЛИЋЕВОМ САМОИСПИТИВАЊУ
 5. Живко Ђурковић: РЕЦИДИВИ ПЛЕМЕНСКОГ У „РАТНОЈ СРЕЋИ” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 6. Жарко Ђуровић: ДЕХУМАНИЗАЦИЈА ИДЕАЛА У РОМАНУ „ОДЛУЧАН ЧОВЈЕК”
 7. Стојан Ђорђић: УМЕТНИЧКО ТРАНСПОНОВАЊЕ ЕПСКЕ ТЕМЕ У РОМАНУ „ХАЈКА” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 8. Крсто Пижурица: ДВА АУТЕНТИЧНА ЛИКА ВАСОЈЕВИЋКОГ ПРОСТОРА У ПРОЗИ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 9. Лидија Томић: СЛИКА СВИЈЕТА У РОМАНУ „ТАМАРА” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 10. Божена Јелушић: ВЕРЗИЈЕ „ХАЈКЕ” И ЛАЛИЋЕВА ПОЕТИКА МИТОЛОГИЗОВАЊА
 11. Вук Церовић: РОМАН УСПОРЕНЕ РАДЊЕ
 12. Тодор Живаљевић-Велички: СИМБОЛИЧНИ СВИЈЕТ ЛАЛИЋЕВЕ „ЛЕЛЕЈСКЕ ГОРЕ”
 13. Рајко Церовић: ЛАЛИЋЕВЕ СИНТЕЗЕ ИСТОРИЈСКОГ УДЕСА ЦРНОГОРСКОГ ЧОВЈЕКА, ЊЕГОВОГ МЕНТАЛИТЕТА И ПОГЛЕДА НА СВИЈЕТ
 14. Татјана Бечановић: КОМПОЗИЦИОНИ ПРИНЦИПИ ЛАЛИЋЕВЕ „ХАЈКЕ”
 15. Благота Мркаић: УТИЦАЈ УСМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА НА НЕКА ЛАЛИЋЕВА ДЈЕЛА
 16. Рајка Глушица: СИМБОЛИКА ТОПОНИМА У „ЛЕЛЕЈСКОЈ ГОРИ”
 17. Ненад Вуковић: СИМБОЛИКА ЛАЛИЋЕВА ОНОМАСТИКОНА У „ЛЕЛЕЈСКОЈ ГОРИ”
 18. Драга Бојовић: О НЕКИМ АСПЕКТИМА КОНГРУЕНЦИЈЕ У ЈЕЗИКУ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 19. Срђан Вукадиновић: ИНСЦЕНАЦИЈЕ ДЈЕЛА МИХАИЛА ЛАЛИЋА НА ЦРНОГОРСКИМ ПОЗОРНИЦАМА