Parliamentary or Presidential System in the New Constitution of the State of Montenegro

Parlamentarni ili predsjednički sistem u novom Ustavu države Crne Gore
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Okrugi sto
Date held:
15. 06. 2004.
Book number in Edition:
71
Book number in Department:
28
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
228
ISBN:
978-86-7215-159-3
COBISS.CG-ID:
9044752
Short link to the book:
http://canupub.me/krh4
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат ШУКОВИЋ: РИЈЕЧ ОГЛАШАВАЊА ПОЧЕТКА НАУЧНЕ РАСПРАВЕ 
 2. Чедомир БОГИЋЕВИЋ: ПРЕДСЈЕДНИЧКИ СИСТЕМ КАО ОБЛИК ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ У УСТАВУ ЦРНЕ ГОРЕ КАО НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ 
 3. Веселин ВУКОТИЋ: ПРЕДСЈЕДНИЧКИ СИСТЕМ У ЦРНОЈ ГОРИ – ПОГЛЕД СА ЕКОНОМСКЕ СТРАНЕ 
 4. Милорад ИВОВИЋ: ПАРЛАМЕНТАРНИ, ПРЕДСЈЕДНИЧКИ, ПОЛУПРЕДСЈЕДНИЧКИ СИСТЕМ, ИЛИ … 
 5. Срђан ДАРМАНОВИЋ: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЛИ ПРЕДСЈЕДНИЧКИ СИСТЕМ – „ВЈЕЧНА” ДЕБАТА У НОВИМ УСЛОВИМА 
 6. Мијат ШУКОВИЋ: СТВАРАТИ СИСТЕМ ПО МЈЕРИ ЦРНЕ ГОРЕ,А НЕ МОДЕЛА  
 7. Зоран ЛАКИЋ: БАЛКАНСКА ВАРИЈАНТА ПАРЛАМЕНТАРНОГ ИЛИ ПРЕДСЈЕДНИЧКОГ СИСТЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ 
 8. Младен ВУКЧЕВИЋ: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЛИ ПРЕДСЈЕДНИЧКИ СИСТЕМ – О ПОЛАЗИШТИМА И НАЧИНУ РАЗРЈЕШЕЊА ОВОГ УСТАВНОГ ЧВОРИШТА 
 9. Ристо КИЛИБАРДА: ПРЕДСЈЕДНИЧКИ ИЛИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СИСТЕМИ 
 10. Благота МИТРИЋ: ТЕЗЕ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИЧКОГ СИСТЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ 
 11. Миодраг-Мишко ВУКОВИЋ: МИЈЕЊАТИ ИЛИ НЕ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМУ ЦРНОЈ ГОРИ