PAVEL ROVINSKY AND MONTENEGRO

PAVLE ROVINSKI I CRNA GORA
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
13. 12. 2006.
Book number in Edition:
99
Book number in Department:
39
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
204
ISBN:
978-86-7215-224-1
COBISS.CG-ID:
14246416
Short link to the book:
http://canupub.me/0w35
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: РИЈЕЧ НА ОТВАРАЊУ НАУЧНОГ СКУПА „ПАВЛЕ РОВИНСКИ И ЦРНА ГОРА”
 2. Петар Влаховић: ЕТНОЛОГИЈА ЦРНЕ ГОРЕ У ДЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 3. Душан Мартиновић: П. А. РОВИНСКИ У СВЈЕТЛУ ПРОУЧАВАЊА ЦРНОГОРСКИХ АУТОРА
 4. Мирослав Лукетић: РОВИНСКИ У ЈЕДНОМ ИНТИМНОМ ИСКАЗУ
 5. Чедомир Лучић: КРИТИЧКО-ИСТОРИЈСКА ПОУЗДАНОСТ ДЈЕЛА РОВИНСКОГ О ЦРНОЈ ГОРИ
 6. Срђан Вукадиновић: ДРУШТВЕНО-СТРУКТУРНИ ФЕНОМЕНИ ЦРНОГОРСКОГ РЕАЛИТЕТА У ДЈЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 7. Милева Филиповић: СИМБОЛИЧКИ КАПИТАЛ ЦРНОГОРАЦА
 8. Слободан Касалица: ПАВЕЛ АПОЛОНОВИЧ РОВИНСКИ И ЊЕГОВА РЕГИОНАЛНО-ГЕОГРАФСКА ПРОУЧАВАЊА ЦРНЕ ГОРЕ
 9. Радован Бакић: ПРИРОДА И ЉУДИ ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА У ДЈЕЛУ РОВИНСКОГ
 10. Марија Михаличек: КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ У ДЈЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 11. Драгана Радојичић: КУЛТУРА ИСХРАНЕ У ДЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 12. Луција Ђурашковић: ОБЛИЦИ ВЈЕРОВАЊА И ОДНОС ПРЕМА БОЛЕСТИ КОД ЦРНОГОРАЦА У СХВАТАЊИМА П. А. РОВИНСКОГ
 13. Горан Чукић: „БОЛЕШЧИНА” НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ПРОКЛЕТИЈСКЕ ПОДГОРИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 14. Марија Црнић-Пејовић: ПОСМРТНИ ОБИЧАЈИ У ДЈЕЛУ ПАВЛА А. РОВИНСКОГ И САВРЕМЕНЕ НОВИНСКЕ ЧИТУЉЕ
 15. Драгиња Кујовић: КРСНО ИМЕ У ДЈЕЛУ ПАВЛА АПОЛОНОВИЧА РОВИНСКОГ
 16. Драгана Лалошевић: ЖЕНА У ЦРНОГОРСКОЈ ПОРОДИЦИ
 17. Драго Ћупић: КАКО ЈЕ РОВИНСКИ ИЗУЧАВАО ЈЕЗИК ЦРНОГОРАЦА
 18. Милош М. Старовлах: ЦРНОГОРСКЕ ШКОЛЕ У ДЈЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ