TRADITIONAL FOLK CULTURE IN MONTENEGRO

Tradicionalna narodna kultura u Crnoj Gori
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
7–8. 12. 1998.
Book number in Edition:
54
Book number in Department:
24
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
236
ISBN:
86-7215-115-1
Short link to the book:
https://canupub.me/n162
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: РЕЧ НА ОТВАРАЊУ НАУЧНОГ СКУПА
 2. Милинко Шарановић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ
 3. Петар Влаховић: ПРИРОДНА СРЕДИНА ЦРНЕ ГОРЕ И ЊЕН ЕТНОЛОШКИ ЗНАЧАЈ
 4. Драган К. Вукчевић: ЗА ИСТОРИЈУ МЕНТАЛИТЕТА
 5. Јован Чађеновић: БРСКУТ — КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА У ОВОМ ВИЈЕКУ
 6. Зорица Мрваљевић: НАСТАНАК ВАРОШИ И ОСТАЦИ СТАРОГ У АРХИТЕКТУРИ ДАНИЛОВГРАДА
 7. Душан Дрљача: ИСЕЉЕНИЦИ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ У ДУЛУТУ (МИНЕСОТА, САД)
 8. Миомир Дашић: СТОЧАРСТВО И СТОЧАРСКА КРЕТАЊА У СЈЕВЕРНОЈ И СЈЕВЕРОИСТОЧНОЈ ЦРНОЈ ГОРИ ОД XVI ДО ПОЧЕТКА ХХ ВИЈЕКА
 9. Марија Црнић-Пејовић: ЗИМСКА ИСПАША
 10. Тања Вујачић: ПРИЛОГ ТИПОЛОГИЗАЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ АРХИТЕКТУРЕ
 11. Бреда Влаховић: ОСНОВНА ОБИЉЕЖЈА КУЋЕ И КУЛТУРЕ СТАНОВАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ
 12. Драгана Радојичић: АРХИТЕКТУРА КАМЕНИХ ПЛОЧА
 13. Сања Стошић: ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ У СТАРОЈ СКОПСКОЈ ЧАРШИЈИ
 14. Лидија Вујачић: ТРАДИЦИОНАЛНИ КОЛЕКТИВИЗАМ У ОКВИРУ СРОДНИЧКОГ СИСТЕМА
 15. Милева Вујошевић: КОЛО СВЕТОГ ТРИПУНА
 16. Чедомир М. Лучић: СУЈЕВЈЕРЈЕ КАО САСТАВНИ ДИО ТРАДИЦИЈЕ У КУЛТУРИ ЦРНЕ ГОРЕ
 17. Зоран Атанасовски: ТРАДИЦИОНАЛНА ИЗРАДА НАРОДНИХ МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА У СКОПЉУ И СКОПСКОЈ ОБЛАСТИ