KEY WORD: computer

Razvoj digitalne kompetencije budućih učitelja kroz upotrebu kompjutera i interneta u nastavi i učenju

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Primjena kompjutera i interneta u nastavi i učenju

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

The internet and virtual „reality”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top