Sistem obrazovanja i digitalna kultura

Naslov knjige na stranom jeziku:
Education System and Digital Culture
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
7. 11. 2014.
Broj knjige u ediciji:
132
Broj knjige u odjeljenju:
48
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
396
ISBN:
978-86-7215-367-5
COBISS.CG-ID:
28166928
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/jdpw
Bibliografska jedinica:

Sistem obrazovanja i digitalna kultura, Zbornici radova sa naučnih skupova, 132, Odjeljenje društvenih nauka, 48, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Scroll to Top