KEY WORD: consonantism

Neke karakteristike crnogorskog pisanog jezičkog izraza predvukovskog doba: vokalski i konsonantski sistem jezika serdara i guvernadura Radonjića (1714-1828)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top