Deveti lingvistički skup „Boškovićevi dani”

Vuk Stefanović Karadžić i Petar Drugi Petrović Njegoš
Naslov knjige na stranom jeziku:
Деветая лингвистическая конференция „Дни Бошковича”
Вук Стефанович Караджич, Пëтр Второй Петрович Негош
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
26. 05. 2016.
Broj knjige u ediciji:
141
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
220
ISBN:
978-86-7215-390-3
COBISS.CG-ID:
31911952
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/91uv
Bibliografska jedinica:

Deveti lingvistički skup „Boškovićevi dani”, Zbornici radova sa naučnih skupova, 141, Odjeljenje humanističkih nauka, 8, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2016.

Scroll to Top