KEY WORD: ICT competitiveness

Uticaj razvoja informatičkih tehnologija i pismenosti na globalni uspjeh srednjoškolaca i razvoj konkurentnosti univerziteta u Crnoj Gori

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top