KEY WORD: inclusion

Položaj i perspektive djece sa smetnjama/teškoćama u razvoju u redovnom obrazovnom sistemu

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Mjesto i uloga resursnih centara u obrazovnom sistemu Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Inkluzija kao građanska vrijednost društva

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Međunarodna iskustva i iskustvo Crne Gore u razvoju strategija inkluzivnog obrazovanja

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama u Crnoj Gori

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Ljudska prava i obrazovanje djece sa posebnim potrebama i osoba sa invaliditetom

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top