Crna Gora u XXI stoljeću — u eri kompetitivnosti:
Obrazovanje

Montenegro in XXI Century — in the Era of Competitiveness:
Education
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
73
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
460
ISBN:
978-86-7215-240-1
COBISS.CG-ID:
16131600
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/bli3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Perko Vukotić: Predgovor
 2. Autorski tim: Sinteza istraživanja 
 3. Saša Milić: Značaj i specifična uloga ranog obrazovanja
 4. Željko Jaćimović: Osnovno obrazovanje u Crnoj Gori i mogući pravci budućeg razvoja
 5. Vidosava Kašćelan: Promjene u gimnazijskom obrazovanju
 6. Zora Bogićević: Stručno obrazovanje u Crnoj Gori
 7. Dragan Radonjić: Trendovi i izazovi u visokoškolskom obrazovanju u XXI stoljeću
 8. Ramo Šendelj: Obrazovanje i informaciono-komunikacione tehnologije
 9. Dušanka Popović: Individualizacija u nastavi
 10. Vidosava Kašćelan: Inkluzivno obrazovanje kao vodeći princip obrazovanja za sve
 11. Tatjana Novović: Položaj i perspektive djece sa smetnjama/teškoćama u razvoju u redovnom obrazovnom sistemu 
 12. Saša Milić: Inicijalno obrazovanje nastavnog kadra u Crnoj Gori
 13. Dušanka Popović: Profesionalni razvoj i promijenjene uloge nastavnika
 14. Zorica Minić: Psihološki aspekti učenja/nastave
 15. Katarina Popović: Politika i strategija obrazovanja odraslih u Crnoj Gori i evropske razvojne tendencije
 16. Vlado A. Lubarda: Američki sistem obrazovanja i karakteristike njegovog razvoja, sa preporukama za obrazovanje u Crnoj Gori do 2030. 
 17. Milenko Popović: Obrazovanje i privredni razvoj Crne Gore
 18. Božidar Šišević: Obrazovanje i tržište rada
 19. Željko Jaćimović, Zora Bogićević: Povezivanje formalnog obrazovanja i neformalnog i informalnog učenja u Crnoj Gori
 20. Zorica Kotri: Kulturološki okvir našeg obrazovnog sistema 
 21. Vidosava Kašćelan: Obrazovanje za demokratsko građanstvo i razvoj demokratskih vrijednosti
 22. Perko Vukotić: Obrazovanje i zdravlje stanovništva