KEY WORD: individual freedom

Разматрање идејне основе концепта отвореног друштва и затворене трговачке државе: систем природне слободе наспрам државног интервенционизма и протекционизма

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top