KEY WORD: legal succession

Intestatsko nasljeđivanje u srednjovjekovnom Kotoru

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top