KEY WORD: Roman law

Intestatsko nasljeđivanje u srednjovjekovnom Kotoru

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

BOGIŠIĆ KAO ANTI-JHERING? SHVAĆANJA O PRAIZVORU PRAVA

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top