KEY WORD: management

Traumatske lezije urogenitalnih organa

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Hirurško zbrinjavanje povreda debelog crijeva

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Sistemske komplikacije kraniocerebralne povrede

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Obezbjeđivanje disajnog puta — izazovi u politraumi

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Infrastruktura i upravljanje naukom

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top