KEY WORD: Mitar Bakić

Diplomatska aktivnost crnogorskog poslanika Mitra Bakića u Carigradu od 1890. do 1903. godine

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top